Czym jest tzw. leasing pracowniczy?

Koszty związane z utrzymaniem pracownika przez pracodawcę stale rosną. W odpowiedzi na oczekiwania pracodawców, na rynku pracy rozwijają się nowe mechanizmy zatrudniania pracowników. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest leasing pracowniczy. Do niedawna leasing kojarzył się z finansowaniem samochodów, maszyn lub nieruchomości, obecnie ma drugie oblicze w formie pracowniczej. Na czym polega ta forma zatrudnienia?

Na czym polega leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy jest formą wypożyczenia pracownika przez firmę, w której jest on zatrudniony innej firmie, na określony czas lub do realizacji konkretnego zlecenia. W Polsce ta praktyka wciąż jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Wiele przedsiębiorstw się jej obawia, mimo że ma ona szereg zalet. Najprościej ujmując, firma deleguje swojego pracownika – jeśli wyrazi on na to zgodę – do innego pracodawcy. Leasing pracowniczy możliwy jest tylko i wyłącznie, gdy pracownik wyrazi na niego zgodę. Ta forma współpracy daje pracodawcy możliwość efektywnego wykorzystania dobrych pracowników, bez konieczności zwalniania ich. To proste rozwiązanie pozwala uniknąć problemów mogących wyniknąć z przejściowego zastoju w firmie. Sprawdza się również, gdy zachodzi konieczność wykonania unikalnego zlecenia. Leasing pracowniczy jest wykorzystywany przez firmy także w sytuacji, kiedy występuje potrzeba zastąpienia nieobecnych pracowników – przebywających na urlopie lub zwolnieniu chorobowym oraz  do wykonania zadań, do których pracownicy nie posiadają niezbędnych uprawnień.

Podstawy prawne

Proces wdrażania leasingu pracowniczego jest dość prosty, a wszystkie zapisy dotyczące szczegółów znajdują się w Kodeksie Pracy. Żeby postępowanie przebiegało zgodnie z prawem, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim pracownik musi wyrazić zgodę na leasing pracowniczy. Pracodawca musi także udzielić pracownikowi bezpłatnego urlopu, by w tym czasie mógł świadczyć pracę dla innego podmiotu. Okres przebywania na urlopie bezpłatnym, w którego trakcie pracownik świadczy pracę podmiotowi innemu, wlicza się do stażu pracy. Taki urlop jest objęty tzw. domniemaniem ciągłości zatrudnienia. Niezbędne jest także podpisanie porozumienia między pracodawcami, w którym należy dokładnie określić długość urlopu, wynagrodzenie oraz zakres powierzanych obowiązków. Porozumienie ma zabezpieczyć każdą ze stron, dlatego powinno być przygotowane starannie i w formie pisemnej. Kolejnym elementem, o którym należy pamiętać, jest umowa na czas określony z nowym podmiotem – podczas leasingu pracowniczego pracownik pozostaje w dwóch stosunkach pracy. Ten dokument powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w kodeksie pracy.