Jak sprowadzić pracowników z zagranicy?

Coraz więcej cudzoziemców jest zainteresowanych pracą w naszym kraju. Z kolei firmy mają braki kadrowe, więc chętnie zatrudnią pracowników z zagranicy. Rozwiązaniem jest outsourcing pracowniczy, który polega na oddelegowanie własnych pracowników do pracy na rzecz innego pracodawcy.

Jak sprowadzić pracowników z zagranicy?

Odpowiedzią na luki kadrowe jest outsourcing pracowniczy, czyli oddelegowanie swoich pracowników do pracy na rzecz innego pracodawcy. Zaletą jest brak prowadzenia rekrutacji i szkoleń, rozliczania godzin pracy, zwolnień lekarskich i urlopów, ponieważ wszystkie obowiązki leżą, na barkach leasingodawcy. Wypożyczenie pracowników jest więc, bardzo wygodne dla obu stron. Zdarzają się sytuacje, gdy przykładowo zakład ma czasowy przestój lub ogranicza produkcję. Zamiast zwalniać ludzi czy kierować na bezpłatne urlopy wynajmuje ich polskiemu pracodawcy. Można zgłosić się do firmy Viacore Sp. z o. o, która w bazie ma kilkaset osób, co sprawi, że polski przedsiębiorca zapełni braki kadrowe.

Jak zatrudnić pracowników spoza UE?

Cudzoziemcy chcą pracować w Polsce. Jeśli pochodzą spoza UE, muszą mieć pozwolenie na pracę w naszym kraju. Przedsiębiorca musi w PUP złożyć ofertę pracy, która zostaje udostępniona bezrobotnym i osobom poszukującym pracy. Wolny etat zgłasza w systemie EURES. PUP wystawia opinię z opisem i wyjaśnieniem, czy na dane stanowisko były chętne osoby. Jeśli ich kandydatury zostały odrzucone, musi zostać odnotowany powód. W Polsce mogą pracować bez zezwolenia cudzoziemcy z Rosji, Armenii, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji, wykonujący pracę do 6 miesięcy do roku, na podstawie stosownego oświadczenia. Osoby, które nie są obywatelami kraju UE, muszą posiadać jeden z dokumentów lub statusów takich jak: Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę; Karta Polaka, Karta pobytu, Pobyt tolerowany, Status uchodźcy, Azyl, Ochrona uzupełniająca, Wiza. Pracodawca musi wypłacać przynajmniej minimalne wynagrodzenie.